Wat zijn intervalwedden (wedstrijdgebeurtenissen)?

Wat zijn intervalwedden (wedstrijdgebeurtenissen)?

 

Wedden op bepaalde tijdsspannen/intervals houdt in dat je wedt op het resultaat van dat bepaalde tijdsinterval. 

Andere periodes in de wedstrijd worden voor deze weddenschappen niet in aanmerking genomen. 

Indien je bijvoorbeeld wedt dat het eerste doelpunt valt tussen minuut 15:00 en 29:59, verlies je je weddenschap, indien het eerste doelpunt voor- of nadien valt. 

Let op dat de eerste minuut van een wedstrijd van 00:00 tot 00:59 loopt, de tweede minuut van 01:00 tot 01:59 etc.