Is BetCity.nl Nederlands?

Voor het verkrijgen van een Nederlandse licentie is het niet nodig dat een aanbieder in Nederland gevestigd is. Sommige van origine Nederlandse bedrijven hebben hun online-activiteiten zelfs naar Malta verplaatst. BetCity.nl is gevestigd in Nederland. De helpdesk en alle andere afdelingen bevinden zich in ons kantoor te Amsterdam.