Waar kan ik een klacht indienen?

Waar kan ik een klacht indienen?

Het kan zijn dat je als speler een klacht hebt over onze website of dienstverlening. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klantenservice via klantenservice@betcity.nl

We hebben hiervoor in ieder geval de volgende informatie van je nodig, anders kan de klacht niet in behandeling worden genomen:

✦           Je naam en de contactgegevens

✦           Een dagtekening van de klacht

✦           De omschrijving van de klacht

 

Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst geregistreerd en bevestigd aan de inzender. 

Uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontvangst van de klacht wordt de klacht afgehandeld en wordt je hier schriftelijk door ons over geïnformeerd. Indien de klacht een complexe situatie betreft kan de afhandeling meer tijd vergen, ook hiervan zullen we je op de hoogte stellen. 

Indien de klacht betrekking heeft op een situatie waarover de inzender al eerder een klacht heeft ingediend en deze klacht volgens de juiste procedure is behandeld, wordt de klacht niet opnieuw in behandeling genomen. De inzender wordt hiervan binnen een week na ontvangst op de hoogte gesteld.