Waar kan ik een klacht indienen?

Waar kan ik een klacht indienen?

Als een speler klachten heeft over de diensten van Betent (BetCity.nl) kan de speler hierover een klacht indienen. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klantenservice via klantenservice@betcity.nl

Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst geregistreerd en bevestigd aan de inzender. 

De klantenservice handelt klachten, afhankelijk van de aard daarvan, af binnen 8 weken na ontvangst. De inzender wordt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Indien de klacht betrekking heeft op het gedrag waarover de inzender al eerder een klacht heeft ingediend en volgens de juiste procedure is behandeld, wordt de klacht niet in behandeling genomen. De inzender wordt hiervan binnen een week na ontvangst op de hoogte gesteld.