Waar kan ik een klacht indienen?

Waar kan ik een klacht indienen?

Als een speler klachten heeft over de diensten van Betent (BetCity.nl) kan de speler hierover een klacht indienen. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klantenservice via klantenservice@betcity.nl

Stuur hierbij minimaal de volgende informatie naar ons toe, anders zal je klacht niet in behandeling worden genomen:

✦           Je naam en de contactgegevens

✦           Een dagtekening van de klacht

✦           De omschrijving van de klacht

 

Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst geregistreerd en bevestigd aan de inzender. 

Uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontvangst van de klacht wordt de klacht afgehandeld en wordt je hier schriftelijk door ons over geïnformeerd. Indien de klacht een complexe situatie betreft kan de afhandeling meer tijd vergen, hierover wordt je door ons over geïnformeerd.

Indien de klacht betrekking heeft op het gedrag waarover de inzender al eerder een klacht heeft ingediend en volgens de juiste procedure is behandeld, wordt de klacht niet in behandeling genomen. De inzender wordt hiervan binnen een week na ontvangst op de hoogte gesteld.