Wedden op doelpuntenmaker(s)

 Wedden op doelpuntenmaker(s)

 

We bieden verschillende soorten weddenschappen op doelpuntenmakers aan. Hieronder vind je meer uitleg: 

  • Eerste doelpuntenmaker 

Hierbij zet je in op een specifieke speler die de score van een wedstrijd opent. Dit kan binnen een bepaalde tijdsspanne zijn(eerste doelpunt van de wedstrijd, eerste doelpunt van de tweede helft) of de eerste speler die scoort voor zijn team (eerste doelpuntenmaker – team X). 

Inzetten op spelers die niet in actie komen of die pas op het veld komen wanneer het eerste doelpunt reeds gemaakt is, worden terugbetaald. 

Eigen doelpunten tellen niet mee voor deze weddenschap. Indien een eigen doelpunt gemaakt wordt, komt pas het volgende doelpunt (dat geen eigen doelpunt is) in aanmerking voor het verwerken van de weddenschap. 

Indien er geen doelpunten (of verdere doelpunten) gemaakt worden (exclusief eigen doelpunten), wordt de weddenschap als verliezend beschouwd. 

  • Laatste doelpuntenmaker 

Hierbij zet je in op een specifieke speler die het laatste doelpunt van een wedstrijd maakt. Dit kan binnen een bepaalde tijdsspanne zijn(laatste doelpunt van de wedstrijd, laatste doelpunt van de tweede helft) of de laatste speler die scoort voor zijn team (laatste doelpuntenmaker – team X). 

Inzetten worden slechts terugbetaald indien de speler helemaal niet aan de wedstrijd deelgenomen heeft. In alle andere gevallen blijven de weddenschappen geldig, onafhankelijk van wanneer de speler ingevallen of vervangen is geweest. 

Eigen doelpunten tellen niet mee voor deze weddenschap. Indien het laatste doelpunt een eigen doelpunt is, wordt het vorige doelpunt (dat geen eigen doelpunt is) in aanmerking genomen voor het al dan niet winnen van de weddenschap. 

Indien er geen doelpunten (of eerdere doelpunten) gemaakt worden (exclusief eigen doelpunten), wordt de weddenschap als verliezend beschouwd. 

  • Scoort  

Indien ingezet wordt op het feit dat een bepaalde speler scoort, dan moét de speler in kwestie in de basis starten voor een geldige weddenschap, tenzij anders vermeld. 

Eigen doelpunten gelden nooit als een gemaakt doelpunt door eender welke geselecteerde speler. 

  • Scoort niet 

Indien ingezet wordt op het feit dat een bepaalde speler niet scoort, dan moét de speler in kwestie in de basis starten voor een geldige weddenschap, tenzij anders vermeld.