Wedden op doelpuntenmaker(s)

 Wedden op doelpuntenmaker(s)

 

We bieden verschillende soorten weddenschappen op doelpuntenmakers aan. Hieronder vind je meer uitleg. Lees hier alle informatie! : 

  • Eerste doelpuntenmaker 

Hierbij zet je in op een specifieke speler die de score van een wedstrijd opent.  Inzetten op spelers die niet in actie komen of die pas op het veld komen wanneer het eerste doelpunt reeds gemaakt is, worden terugbetaald. 

Eigen doelpunten tellen niet mee voor deze weddenschap. Indien een eigen doelpunt gemaakt wordt, komt pas het volgende doelpunt (dat geen eigen doelpunt is) in aanmerking voor het verwerken van de weddenschap. 

Indien er geen doelpunten (of verdere doelpunten) gemaakt worden (exclusief eigen doelpunten), is de weddenschap verliezend. 

  • Laatste doelpuntenmaker 

Hierbij zet je in op een specifieke speler die het laatste doelpunt van een wedstrijd maakt. Inzetten worden alleen terugbetaald indien de speler helemaal niet aan de wedstrijd deelgenomen heeft. In alle andere gevallen blijven de weddenschappen geldig, onafhankelijk van wanneer de speler ingevallen of vervangen is geweest. 

Eigen doelpunten tellen niet mee voor deze weddenschap. Indien het laatste doelpunt een eigen doelpunt is, wordt het vorige doelpunt (dat geen eigen doelpunt is) in aanmerking genomen voor het al dan niet winnen van de weddenschap. 

Indien er geen doelpunten (of eerdere doelpunten) gemaakt worden (exclusief eigen doelpunten), is de weddenschap verliezend. 

  • Scoort  

Indien ingezet wordt op het feit dat een bepaalde speler scoort, dan moét de speler in kwestie in de basis starten voor een geldige weddenschap, tenzij anders vermeld. 

Eigen doelpunten gelden nooit als een gemaakt doelpunt door eender welke geselecteerde speler. 

  • Scoort niet 

Indien ingezet wordt op het feit dat een bepaalde speler niet scoort, dan moét de speler in kwestie in de basis starten voor een geldige weddenschap, tenzij anders vermeld.

 

Lees hier meer over wedden op doelpuntenmakers.